Sebepéče znamená záměrně se starat o své fyzické a duševní zdraví. Péče o sebe zahrnuje různé každodenní aktivity, které udržují a rozvíjejí krátkodobou i dlouhodobou duševní pohodu. Jedná se ale o více než o pouhé činnosti. Jde o nastavení mysli na sebepečující přístup k životu skrz sebepoznáníseberegulaci a introspekci.

 

Péče o sebe nemusí být vždy snadná a může vyžadovat velké úsilí. Znamená to čelit nepříjemným realitám a dělat těžká rozhodnutí. Rozhodnutí jako ukončit toxické vztahy nebo identifikovat své neproduktivní vzorce chování a pracovat na nich v terapii. Také ale zahrnuje příjemné činnosti, které přináší radost a naplnění novou energií.

Předpokladem k sebepéči je jistá míra sebepoznání. Abychom se o sebe mohli kvalitně postarat, musíme vědět, co nám dělá dobře a je pro nás užitečné, podpůrné.
54 karet podněcuje k hlubšímu zamyšlení a pomáhá prohloubit proces sebepoznání. Hrát můžete jak sami, tak s partnerem nebo se skupinou kamarádů.

Kategorie

Dárky

Kde najdete moje zboží

> CVRK Letná